Välkommen till en familje-eftermiddag med musik, mim och tecken med Ika Nord lördagen den 26 november kl. 13-15.
Varmt välkommen till en härligt läger med mycket musik och friluftsliv helgen den 18-20 november 2016. CP-gruppen bjuder in barn och ungdomar mellan 7-25 år som har personlig assistans. Mamma och pappa lämnar du hemma.
Aktiviteter för barn med rörelsebegränsning, 7-10 år har startat i Skärholmens simhall varje torsdag kl. 16.00 - 17.00 i samarbete med Stockholms stad.

Välkommen till RBU Stockholm